Kyyn purema

Useimmiten kohtaaminen kyyn kanssa tapahtuu lenkillä hakkuuaukeilla, peltojen ja soiden reuna-alueilla tai kallioilla. Talojen pihapiiriin kyitä houkuttelee ravinto. Kuivina kesinä pihanurmen ja kasvimaan kastelu houkuttelee sammakoita, joiden perässä tulevat kyyt. Pienjyrsijöille mieleisiä ravintopaikkoja kannattaa pihapiirissä välttää. Kyyt majailevat mielellään suojaisissa paikoissa kuten pensaikoissa, risukoissa ja romukasoissa.

Käärme ei yllä puremaan kovinkaan korkealle, joten omistajalla on hyvä olla saappaat. Vaistomainen suojautumismekanismi kyylle on pysähtyminen liikkumattomaksi ja tiheässä maastossa kyyn huomaa usein vasta lähietäisyydeltä. Kyynpureman voi välttää astumalla rauhallisesti pari askelta taaksepäin ja kutsumalla koiran rauhallisesti luokse (tämä ei ole helppoa ja tilannetta kannattaa harjoitella mielessä etukäteen). Liian nopea liike voi säikäyttää käärmeen puremaan. Käärmettä voi tarvittaessa myös ohjailla pitkällä kepillä.

Kyy saalistaa noin viikon välein ja myrkkyrauhasen uudelleen täyttyminen kestää noin viisi vuorokautta. Jopa kolmasosa kyynpuremista on vaarattomia, kyyn käytettyä juuri myrkkynsä saaliseläimeen.

Kyynmyrkyssä voi olla yli 20 aktiivista mm. verenkiertoelimistöön, hyytymisjärjestelmään, maksaan, munuaisiin, ruuansulatuskanavaan vaikuttavaa ainetta. Myrkkyseos on aina erilainen. Jos puremaa ei nähdä, voi tätä vahvasti epäillä, jos lemmikille kehittyy nopeasti massiivinen kivulias turvotus alue. Myrkyn maksimiteho saavutetaan noin kahdessa tunnissa. Raajojen puremat ovat vaarallisempia kuin pään ja kaulan alueen, koska liike pumppaa näillä alueilla myrkyn nopeasti elimistöön. Noin neljä prosenttia kyyn pureman saaneista lemmikeistä menehtyy.

Jos kyyn nähdään purevan, tulee lemmikki pitää mahdollisimman liikkumattomana myrkyn leviämisen hidastamiseksi. Jos lemmikin koko sen sallii, niin se kannetaan autolle tai kotiin. Pureman saanut eläin tulee aina viedä välittömästi eläinlääkäriin jatkohoitoon. Nykyisten hoitosuositusten mukaan kyynpuremaa hoidetaan nestehoidolla ja opioidi-kipulääkkeillä. “Kyytabletteja” ei tule antaa, koska ne lisäävät entisestään riskiä munuaisvaurioille. Vastamyrkkyäkin on saatavilla osalla eläinlääkäriasemista. Ohjaamme kyynpureman saaneet oireilevat potilaat usein sairaalahoitoon, koska neste- ja kivunhoitoa tarvitaan 1-2 vuorokauden ajan.

Kyiden on todettu vähentävän alueella punkkien määrää, koska ne pitävät kurissa pienjyrsijäkantaa, joka toimisi isäntinä punkin kehitysmuodoille. Kyy on Suomessa rauhoitettu, joten sitä ei saa tappaa. Jos käärme on asettunut pihapiiriin, sen voi siirtää. Kyyn reviiri on n. 1,5 km, joten jos sen siirtää 2 km:n päähän, se ei todennäköisesti palaa. Turvallisia ohituksia!

Teksti: Sympaattiset asiantuntijaeläinlääkärit
© Sympaatti Oy.